• Image of Tikiyaki Orchestra - "Tropika" Sticker (4"X4") with custom logo art by SHAG

Tikiyaki Orchestra - "Tropika" Sticker (4"X4") with custom logo art by SHAG